Senaste nyheterna
Information från Transportstyrelsen om nyligen beslutade föreskrifter
2016-04-06

Mer om nya bokningen på Trafikverket
Nya bokningen i sin helhet släpps 30/3

Ny bokningssida för förarprov!
Nu kommer Trafikverket Förarprov att lansera en ny bokning för er företagare

 

Trafikutbildarnas Riksorganisation (TR) är en organisation som är öppen för alla trafikskolor, företag, föreningar och privatpersoner som arbetar med eller är intresserade av förarutbildning, trafikutbildning och trafiksäkerhet.

TR:s ledord är KVALITET, KUNSKAP och UTVECKLING. I den andan arbetar vi för en bättre och säkrare framtid i trafiken med 0-visionen och en ren trafikmiljö som mål.
Stämmer detta med Dina visioner och mål? Vill Du vara med och påverka?

Välkommen!

 

 

                                                                                                                                 Trafikutbildarnas Riksorganistaion - Telefon 08 - 584 106 60
Design från KonsultPoolen